Pakiet za 39 zł

Uczennica, która kupiła ubezpieczenie szkolne w cenie 39 zł.

 

Szukasz polisy dla dziecka w optymalnej cenie? Proponujemy Ci pakiet za 39 złotych. Wybierając go możesz mieć pewność, że Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia NNW i wypłaci rekompensatę za każdy dzień pobytu w szpitalu Twojego dziecka. Poniżej dokładnie opisaliśmy zakres ochrony. 

Wypadek w szkole i poza nią:

 • uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów - 150 zł za każdy 1% uszczerbku 
 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała - 150 zł za 1% uszczerbku (do 3 000 zł)
 • oparzenie, odmrożenie - 150 zł za 1% uszczerbku (do 2 400 zł)
 • pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) - do 450 zł
 • pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) - 1 500 zł
 • zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (pobyt w szpitalu) - 750 zł
 • wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie) - 75 zł
 • dieta szpitalna płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) - 150 zł za dzień
 • ryczałt za niezdolność do nauki trwającej dłużej niż 14 dni - 30 zł za dzień
 • zwrot naprawy albo zakupu nowych okularów korekcyjnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku - do 500 zł
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym: zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych - do 3 750 zł
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym za operacje chirurgiczne - do 1 500 zł
 • zwrot kosztów dostosowania mieszkania - do 4 000 zł
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością (na terenie Polski) - do 3 750 zł

Świadczenia w razie wypadku podczas wycieczki szkolnej:

 • uszkodzenia ciała, złamanie kości lub zwichnięcia stawów - 225 zł za 1% uszczerbku (do 22 500 zł)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała - 225 zł za 1% uszczerbku (do 22 500 zł)
 • oparzenie, odmrożenie - 225 zł za 1% uszczerbku (do 4 500 zł)
 • pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) - do 675 zł 
 • pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) - 2 250 zł

Świadczenie w razie choroby - również w wakacje i ferie

 • dieta szpitalna z powodu choroby (w tym Covid-19) płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 3 dni) - 100 zł za dzień
 • wystąpienie sepsy - 1 500 zł
 • poważne zachorowanie, w tym m.in. pocovidowy zespół PIMS-TS, cukrzyca typu 1, wścieklizna - 1 500 zł

Usługi assistance w razie wypadku w szkole i poza nią:

 • korepetycje dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich (z wyłączeniem szkół uczniów szkół policealnych) - do 1 200 zł
 • organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji - do 500 zł 
 • domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacji - do 1 000 zł 
 • pomoc w zorganizowaniu i dostarczeniu do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego - do 300 zł
 • dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza - do 300 zł
 • pomoc psychologa  po wypadku - do 2 000 zł
 • konsultacja lekarska, wizyta pielęgniarki, transport dziecka (np. do szpitala lub między placówkami) - do 2 000 zł

Świadczenia w razie śmierci:

 • śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, zawałem serca, krwotokiem  śródczaszkowym, sepsą) - 15 000 zł
 • śmierć ubezpieczonego na terenie placówki - 30 000 zł
 • śmierć ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej - 22 500 zł
 • śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym - 15 000 zł
 • śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego - 3 000 zł
 • śmierć w wyniku wrodzonej wady serca - 3 000 zł
 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW - 3 000 zł
 • pomoc psychologa dla rodziny dziecka w razie jego śmierci - do 2 000 zł
Kontakt do firmy Rydzowski Ubezpieczenia.
Wyślij formularz
Wyślij wiadomość
Kontakt do firmy ubezpieczeniowej Rydzowski Ubezpieczenia.
Porozmawiaj ze specjalistą
Zadzwoń do nas
Ubezpieczenia w Brzesku.
Odwiedź nasze biuro
Przejdź do kontaktu