#RydzowskiTeam

czekamy na Twój kontakt

Skorzystaj z pomocy naszych
doświadczonych specjalistów.

Pracujemy dla Ciebie
Klienci Indywidualni 17 770 72 12
pon - pt. 8:00 - 18:00 sob. 9:00 - 13:00
Obsługa Online 17 770 72 13
pon - pt. 8:00 - 18:00 sob. 9:00 - 13:00
Klienci Biznesowi 17 770 72 14
pon - pt. 8:00 - 18:00 sob. 9:00 - 13:00
Leasing i kredyt 17 770 72 62
pon - pt. 8:00 - 16:00
Likiwidacja Szkód 17 770 72 64
pon - pt 8:00 - 16:00
Nie czekaj! Sprawdź naszą ofertę online. Zadzwoń! 17 733 46 47

RODO

Poznaj naszą Politykę Prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych w naszych formularzach kontaktowych i kalkulatorach.

Część I. Informacje ogólne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:
- Administratorem danych osobowych jest RYDZOWSKI Ubezpieczenia Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu
(39-300) przy al. Niepodległości 5, posiadająca numer KRS0000682898.
- Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: 39-300 Mielec, al. Niepodległości 5.
- Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).
- Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT.
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
- Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.
W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czymosoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
- Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Administratorem danych na dane kontaktowe podane w pkt 2 powyżej.
- Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
- RYDZOWSKI Ubezpieczenia Sp.J. może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Część II. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:
- Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:
a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,
b) przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
- Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych.
- Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: RYDZOWSKI Ubezpieczenia Sp.J. z siedzibą w Mielcu (39-300) al. Niepodległości 5 lub przez email: biuro@rydzowski.pl.
- Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Część III. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż:
- Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
- Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.
- Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych.
- Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: RYDZOWSKI Ubezpieczenia Sp.J. z siedzibą w Mielcu (39-300) al. Niepodległości 5 lub przez email: biuro@rydzowski.pl.
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.