Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie

Ubezpieczenie budynków rolnych w gospodarstwie - ten rolnik kupił je na rydzowski.pl

Ochrona budynków to rozsądna opcja. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte różne budynki, a w przypadku określonych sytuacji losowych – otrzymasz odszkodowanie za powstałe zniszczenia. Sprawdź zakres ochrony i cenę polisy.

Rolnik, który wykupił obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych.

Czy ubezpieczenie budynków jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie budynków rolnych to jedno z ubezpieczeń, które musi posiadać każdy rolnik, jeśli jego gospodarstwo przekracza 1 ha. Nie ma tutaj znaczenia sposób użytkowania budynku, a powierzchnia, na której się znajduje. Obowiązek zakupu tego ubezpieczenia reguluje ustawa dotycząca ubezpieczeń obowiązkowych z 22 maja 2003 roku. Według przepisów w niej zawartych, kiedy budynek gospodarczy zostanie pokryty dachem, musi być włączony do ochrony – podobnie jak dom mieszkalny znajdujący się na terenie działki. Jeśli Twoje gospodarstwo jest mniejsze, nie musisz posiadać ubezpieczenia budynków rolnych, choć z posiadania tej polisy wynika wiele korzyści i warto ją mieć.

Ubezpiecz budynki!

Myślisz o ubezpieczeniu budynków w gospodarstwie?

Napisz do nas - przygotujemy dla Ciebie niezobowiązującą ofertę!

Przesuń w prawo aby wysłać

Budynek gospodarstwa rolnego w świetle prawa

Budynek gospodarstwa rolnego – definicja tego obiektu jasno określa, czym jest w świetle prawa. To budynek, który wchodzi w skład gospodarstwa rolnego i ma więcej niż 20m2. Ponadto musi on posiadać szczególne cechy. Jakie? Np. być trwale związany z gruntem, mieć fundamenty i dach czy być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Oprócz tego musi własnością rolnika i mieścić się na terenie ubezpieczonej nieruchomości. Przepisy te wynikają z art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Jeśli budynek spełnia te kryteria, zazwyczaj w ramach ubezpieczenia budynków gospodarczych można objąć ochroną domy mieszkalne, garaże wolnostojące, obory, stodoły, kurniki, chlewnie, magazyny, wiaty, przybudówki.

Zakres  ochrony budynków w gospodarstwie rolnym 

W Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych – a dokładnie w Art. 67 – wskazano przypadki, które muszą być uwzględnione w obowiązkowej polisie budynków gospodarczych. Zwraca na nie uwagę również UFG i PBUK. Jest to 13 zdarzeń losowych, które mogą wyrządzić szkody i są realnym zagrożeniem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Muszą być one objęte ochroną w ramach ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego.

Poznaj zakres ubezpieczenia budynków rolnych:

Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego?

Ubezpiecz budynki w gospodarstwie!

Ubezpiecz budynki w gospodarstwie na Rydzowski Ubezpieczenia Ubezpiecz budynki w gospodarstwie na Rydzowski Ubezpieczenia

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego - wyłączenia 

Podobnie jak w przypadku innych polis, również i tu Towarzystwa Ubezpieczeniowe zwracają uwagę na sytuacje, których nie obejmie ubezpieczenie budynków gospodarczych. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli szkody powstały w wyniku celowego działania ubezpieczonego oraz pozostałych domowników gospodarstwa lub są skutkiem aktywności zwierząt, w tym owadów. Kolejnym przypadkiem jest rażące niedbalstwo, które spowodowało zniszczenia budynku lub działanie pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Dokładnie opisane wyłączenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Przykładowo w Compensa nie otrzymasz odszkodowania, jeśli powodem szkody był zły stan dachu, niezabezpieczone otwory dachowe lub okienne, zły stan rynien dachowych, przedmioty były przeznaczone na złom lub jeśli szkody powstały wskutek graffiti wykonanego na murach, ogrodzeniach, zewnętrznych ścianach czy innych, stałych elementach.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest maksymalną kwotą, jaką ubezpieczony może otrzymać w ramach odszkodowania przy szkodzie całkowitej. Jest ustalana osobno dla wszystkich elementów wchodzących w skład ubezpieczenia, tj. murów, elementów stałych, mienia ruchomego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności fizycznej. W przypadku budynków gospodarczych w rolnictwie suma ubezpieczenia jest szacowana oddzielnie dla każdego obiektu, co wynika z Art. 70 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku budynków gospodarczych funkcjonują dwie wartości: nowa i rzeczywista.

Budynki ubezpieczone w firmie Rydzowski Ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego?

Ubezpieczeniem można objąć dom mieszkalny wraz z budynkami gospodarstwa rolnego. Roczna składka za taki budynek może wynosić już około 100 zł, jednak im większa wartość domu (czyli głównej nieruchomości), lokalizacji, zakresu ochrony i mieszkańców posesji, tym większa cena. Może być ona nawet kilkakrotnie większa – ustala się ją na podstawie indywidualnych warunków i możliwości. Zazwyczaj jest to około 400-500 zł (przy objęciu ochroną domu mieszkalnego, budynku i garażu). Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile będzie kosztowało ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego w Twoim przypadku, wyślij do nas formularz kontaktowy. Specjaliści z naszej multiagencji znajdą najkorzystniejsze i najtańsze ubezpieczenie.

Ubezpiecz budynki!

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia budynków rolnych

Jeśli budynki w Twoim gospodarstwie zostaną zniszczone wskutek przedstawionych wcześniej sytuacji losowych, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci Ci odszkodowanie. Jest ono ustalane w kwocie odpowiadającej wysokości szkody. Na otrzymane odszkodowanie ma wpływ suma ubezpieczenia. Im jest ona wyższa, tym wyższą pomoc otrzymasz po zdarzeniu. Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na rok. Jeśli w tym czasie zdarzy się wypadek, należy zgłosić sprawę do wybranego Ubezpieczyciela i złożyć potrzebne dokumenty. Wybierają Rydzowski Ubezpieczenia, możesz liczyć na pomoc naszych specjalistów. To my zajmiemy się zgłoszeniem szkody i pomożemy w wypłacie odszkodowania.

Ubezpieczenie budynków gospodarczych - na rydzowski.pl

Jeśli chcesz objąć ochroną budynki gospodarcze, możesz to zrobić w Rydzowski Ubezpieczenia nawet bez wychodzenia z domu. W naszej ofercie znajdziesz polisy od wielu Ubezpieczycieli, a my pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszą. Posiadamy najtańsze na rynku polisy, dzięki którym Twoje gospodarstwo będzie pod należytą ochroną, a Twój budżet nie zostanie nadwyrężony. Zdaj się na doświadczenie oraz wiedzę naszych specjalistów i zabezpiecz budynki w swoim gospodarstwie.

Pytania i odpowiedzi

Czy ubezpieczenie budynków na wsi jest obowiązkowe?
Co grozi za brak ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego?
Co nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego?
Czy są jeszcze jakieś ubezpieczenia obowiązkowe dla rolnika?
Kontakt do firmy Rydzowski Ubezpieczenia.
Wyślij formularz
Wyślij wiadomość
Kontakt do firmy ubezpieczeniowej Rydzowski Ubezpieczenia.
Porozmawiaj ze specjalistą
Zadzwoń do nas
Ubezpieczenia w Brzesku.
Odwiedź nasze biuro
Przejdź do kontaktu