Ubezpieczenie upraw

Kobieta, która kupiła ubezpieczenie upraw w firmie Rydzowski Ubezpieczenia.

Jeśli jesteś rolnikiem, powinieneś pomyśleć o ochronie roślin. W zespole Rydzowski Ubezpieczenia obsługujemy ubezpieczenia upraw: obowiązkowe i dobrowolne. Sprawdź zakres i cenę polisy.

Mężczyzna, który zajmuje się uprawą pomidorów, kupił ubezpieczenie dla agrobiznesu na rydzowski.pl

Czy ubezpieczenie upraw rolnych jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie upraw rolnych jest obowiązkowe dla rolników pobierających dopłaty bezpośrednie. Są oni wtedy zobowiązani do ubezpieczenia minimum 50% powierzchni upraw na minimum jedno z ryzyk z poniższej listy:

- powódź
- susza
- grad
- przymrozki wiosenne
- negatywne skutki przezimowania.

Zapytaj o ochronę!

Zastanawiasz się nad ubezpieczeniem upraw?

Napisz do nas - przygotujemy dla Ciebie korzystną ofertę!

Przesuń w prawo aby wysłać

Dla kogo przeznaczone są umowy ubezpieczenia upraw?

Z ubezpieczenia upraw rolnych mogą skorzystać:

 • rolnicy indywidualni, czyli tzw. osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą
 • osoby prawne, np. spółki z o.o zajmujące się działalnością rolniczą czy ogrodniczą
 • stowarzyszenia, które nie posiadają osobowości prawnej ale zajmują się działalnością rolnicza, ogrodniczą czy sadowniczą

Co ważne, by skorzystać z dobrowolnych ubezpieczeń upraw nie jest wymagany żaden minimalny areał czy określona wielkość produkcji.

Od czego chroni ubezpieczenie upraw?

Zakres ubezpieczeń dotowanych upraw ściśle regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia. PZU pokryje szkody spowodowane przez zjawiska atmosferyczne takie jak: grad, negatywne skutki przezimowania, huragan, przymrozki wiosenne, powódź czy deszcz nawalny. Każdy rolnik może ubezpieczyć się od pojedynczego ryzyka bądź skorzystać z tzw. pakietów sezonowych.

Dotowane, obowiązkowe ubezpieczenie upraw PZU Pakiet Wiosna:
Dotowane, obowiązkowe ubezpieczenie upraw PZU Pakiet Jesień:
Dobrowolne dotowane ubezpieczenia upraw
Uprawy rolne, które zostały objęte ochroną. Ofertę polisy przygotowali specjaliści z Rydzowski Ubezpieczenia.

Jakie uprawy można ubezpieczyć?

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw, paleta możliwych do ubezpieczenia plonów jest dosyć szeroka. Jeśli chodzi o uprawy polowe, w PZU możemy ubezpieczyć m.in: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, ziemniaki, chmiel, tytoń, buraki cukrowe czy rośliny strączkowe. W przypadku ubezpieczenia warzyw i owoców, rolnik może skorzystać z ubezpieczenia: krzewów i drzew owocowych, jak i ich owoców, ubezpieczenia truskawek- zarówno sadzonek jak i owoców oraz ochrony warzyw gruntowych.

Ubezpiecz uprawy!

Dobrowolne ubezpieczenie upraw polnych

Nie każdy typ upraw jest dotowany w zakresie ubezpieczenia. Jednak Towarzystwo PZU oferuje możliwość zabezpieczenia się na wypadek negatywnych skutków gradu, ognia, huraganu, powodzi czy ujemnych skutków zimowania lub przymrozków wiosennych.

Taką ochroną można objąć:

 • zboża (również słomę)
 • warzywa gruntowe
 • trawy
 • rośliny: sadownicze, okopowe, pastewne, oleiste, ozdobne, strączkowe, zielarskie czy włókniste.

Ubezpieczenie upraw w szklarniach i tunelach foliowych

W Polsce znaczna część produkcji rolnej jest prowadzona w szklarniach bądź pod foliowymi tunelami. W Rydzowski Ubezpieczenia również możesz ubezpieczyć uprawy szklarniowe. Wtedy zabezpieczasz się przed skutkami: huraganów, powodzi, ognia czy wymarznięcia wskutek przerw w dostawach energii koniecznej do ogrzania szklarni lub tunelu. Ważna informacja: by w taki sposób ubezpieczyć plony i uprawy w tunelach i szklarniach, instalacje te musza być trwałe i wyposażone w instalacje grzewcze.

Zajmujesz się uprawą roślin?

Pomyśl o solidnym ubezpieczeniu!

Specjalista ds. ubezpieczeń agrobiznesu. Rydzowski Ubezpieczenia. Specjalista ds. ubezpieczeń agrobiznesu. Rydzowski Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie środków do produkcji roślin

Kolejnym dobrowolnym i niedotowanym ubezpieczeniem jest ochrona nakładów, które jako rolnik ponosisz w celu uprawy roślin. Jeśli wskutek gradu, powodzi, przymrozku lub ujemnych skutków przezimowania poniesiesz straty w nakładach na: materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin, to Ubezpieczyciel pokryje poniesione koszty.

Ile wynosi dotacja do ubezpieczenia upraw?

Konkretna wysokość dotacji jest uzależniona od sumy ubezpieczenia. Budżet Państwa zapewnia rolnikom pokrycie do 65% składki ubezpieczenia upraw. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach rolnych, w sprawie dopłat obowiązuje zasada 65% dopłaty, jeśli wybrany przez rolnika zakład ubezpieczeń zastosował taryfę kosztu ochrony ubezpieczeniowej na poziomie 9% maksymalnych sum ubezpieczenia. Wyjątek stanowi obowiązek ubezpieczenia upraw na ziemiach klasy V i VI. Wtedy dopłata 65% zostanie zastosowana, gdy Towarzystwo Ubezpieczeń zastosuje stawkę w wysokości odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw.

Rolnik ubezpieczył uprawy w Rydzowski Ubezpieczenia. W razie szkód, będzie mógł liczyć na wsparcie tych specjalistów.

Jak ubezpieczyć uprawy z dopłatą budżetu państwa?

Nasi specjaliści służą pomocą i są gotowi by pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia producenta rolnego. Chętnie odpowiemy na pytania oraz wyjaśnimy wszystkie zasady ubezpieczenia obowiązkowego upraw. Umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw możemy zawrzeć zdalnie, a Ty jako producent rolny nie musisz nawet opuszczać swojego gospodarstwa. Co więcej, W Rydzowski Ubezpieczenia możesz skorzystać również z ubezpieczenia zwierząt i ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.

Skontaktuj się z nami!

Maksymalne wysokości sumy ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia upraw i stawki taryfowe umowy ubezpieczenia zawierającej poszczególne ryzyka są zależne od publikacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa- dzięki temu określane są maksymalne sumy ubezpieczenia na dane uprawy. I tak prezentujemy przykładowe maksymalne sumy ubezpieczenia na 2023 rok w przeliczeniu na hektar uprawy:

 • zbóż: 26 300 zł
 • kukurydzy: 13 600 zł
 • rzepaku: 13 400 zł
 • chmielu: 48 000 zł
 • tytoniu: 39 700 zł

Podsumujmy:

 1. Obowiązek zawarcia umowy o ubezpieczenie upraw dotyczy każdego producenta rolnego, który pobiera dopłaty bezpośrednie.
 2. Dzięki ubezpieczeniu upraw możemy zabezpieczyć się m.in przed skutkami finansowymi przymrozków, nawałnic czy powodzi.
 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje również uprawy w szklarniach i tunelach foliowych o ile zdecydujemy się na dodatkowe niedotowane ubezpieczenie.
 4. We wszystkich formalnościach może pomóc specjalista Rydzowski Ubezpieczenia.
Kontakt do firmy Rydzowski Ubezpieczenia.
Wyślij formularz
Wyślij wiadomość
Kontakt do firmy ubezpieczeniowej Rydzowski Ubezpieczenia.
Porozmawiaj ze specjalistą
Zadzwoń do nas
Ubezpieczenia w Brzesku.
Odwiedź nasze biuro
Przejdź do kontaktu