Gwarancja ubezpieczeniowa to solidne zabezpieczenie dla Twojego kontrahenta. Dzięki nim będzie miał pewność, że współpraca z Twoją firmą nie przyniesie mu strat. Ty zaś zyskasz wizerunek godnego zaufania przedsiębiorcy i w wielu przypadkach nie będziesz musiał poświęcać własnych środków finansowych. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem gwarancji - sprawdź naszą ofertę. Udzielamy gwarancji należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, gwarancji zapłaty wadium, zwrotu zaliczki i wielu innych.

 

Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej?

Napisz do nas - chętnie przygotujemy dla Ciebie ofertę!

Przesuń w prawo aby wysłać

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Gwarancje ubezpieczeniowe można podzielić na kilka kategorii. Najbardziej popularne są:

 • gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu,

 • gwarancja usunięcia wad i usterek,

 • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium,

 • gwarancja zwrotu zaliczki,

 • gwarancja płatnicza.

Zapytaj o gwarancję ubezpieczeniową!

Co można zyskać dzięki gwarancjom ubezpieczeniowym?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i realizujesz wiele ważnych kontraktów, możesz pomyśleć o gwarancji wykonania zobowiązań. Posiadanie ich ma wiele zalet:

 • masz większe szanse na wygranie przetargu,

 • nie musisz zamrażać swoich środków finansowych na czas realizacji kontraktu.

 • nie tworzysz niepotrzebnych limitów kredytowych na koncie swojej firmy.

Inne gwarancje ubezpieczeniowe

Oczywiście, oprócz wyżej wymienionych gwarancji, w Rydzowski Ubezpieczenia możemy zaproponować też: gwarancję akcyzową, środowiskową czy celną. A także ubezpieczenie kredytu kupieckiego. By zapytać o szczegóły, wyślij formularz kontaktowy, a nasi specjaliści chętnie Ci doradzą i przygotują ofertę na miarę potrzeb Twojego biznesu.

Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Napisz!

Przesuń w prawo aby wysłać

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

Kolejnym rodzajem ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych jest gwarancja usunięcia wad i usterek, która bardzo często wymagana jest od wykonawcy, po tym jak zakończy prace. Dokument ten ma zabezpieczać interesy zleceniodawcy - ten nie będzie musiał obawiać się, że wykonawca zniknie po oddaniu prac i, że nie usunie usterek, które pojawią się w okresie gwarancyjnym. Okres obowiązywania gwarancji powinien być równoznaczny z okresem gwarancji jakości, udzielonej przez wykonawcę. W ofercie Rydzowski Ubezpieczenia mamy gwarancję właściwego usunięcia wad. Wyślij do nas formularz kontaktowy, a przygotujemy dla Ciebie ofertę. Wybierz tę opcję, jeśli podpisujesz wiele umów, w których wymagane jest złożenie zabezpieczenia finansowego.

Gwarancja należytego wykonania umowy

Przedmiotem gwarancji jest w tym przypadku prawidłowo wykonana praca. Innymi słowy, gwarancja należytego wykonania umowy chroni zleceniodawcę przed skutkami niewykonania lub wadliwego wykonania umowy. Ta forma zabezpieczenia jest bardzo popularna - w końcu jest korzystna dla obu stron. Zleceniodawca ma pewność, że w razie komplikacji - otrzyma rekompensatę finansową. Natomiast Ty, jako wykonawca robót nie musisz wnosić środków finansowych jako zabezpieczenie i zaburzać przez to płynności finansowej firmy. Wybierz tę opcję, jeśli prowadzisz firmę i podpisujesz wiele kontraktów.

Gwarancja ubezpieczeniowa - wadium

Gwarancja wadialna jest niezbędna dla firm, które podchodzą do przetargów. Stanowi to pewnego rodzaju formę zabezpieczenia zobowiązań - jeśli z jakiegoś względu firma odmówiłaby wykonania umowy po wygranym przetargu. Wybierz tę opcję, jeśli bierzesz udział w przetargu.

Zapytaj o ofertę!

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Uzyskanie gwarancji zwrotu zaliczki w przypadku wadliwego wykonania umowy jest w pełni uzasadnione. Niestety, w niektórych przypadkach zdarza się, że wybrana firma nie jest w stanie zwrócić zaliczki. Właśnie dlatego, warto zastanowić się nad uzyskaniem zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej - opcja ta gwarantuje komfort dla wszystkich stron umowy.

Gwarancje ubezpieczeniowe płatnicze

Te gwarancje ubezpieczeniowe oferowane są podmiotom, zobowiązanym do wniesienia zabezpieczenia płatności. Interesuje Cię zawarcie umowy generalnej? Wyślij do nas formularz kontaktowy. Chętnie przygotujemy dla Ciebie ofertę.

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową? Krok po kroku

Proces uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej składa się z kilku etapów:

 1. Złóż dokumenty do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

 2. Dołącz do dokumentacji wniosek o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych.

 3. Zaczekaj aż Towarzystwo Ubezpieczeniowe przeanalizuje ryzyko (warunkiem udzielenia gwarancji jest chociażby dobra historia finansowa przedsiębiorstwa)

 4. Sprawdź, czy nie masz zastrzeżeń do treści gwarancji.

 5. Teraz czeka Cię podpisanie umowy i odbiór dokumentu gwarancji.

Jakie dokumenty są potrzebne do gwarancji ubezpieczeniowej?

By uzyskać gwarancję ubezpieczeniową, musisz najpierw przedstawić niezbędne dokumenty. Ich wykaz może nieznacznie różnić się - wszystko zależy od rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Inaczej będzie wyglądać to w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, a odmiennie w przypadku spółki cywilnej czy akcyjnej. Dokładnie przedstawiamy to w poniższej tabeli.

 

Dokumenty finansowe Spółka akcyjna, spółka z o.o. Spółki cywilne Działalność gospodarcza
Bilanse, rachunki zysków i strat TAK NIE NIE
Bieżący rachunek wyników (F01) TAK NIE NIE
Opinia biegłego rewidenta, dotycząca sprawozdania finansowego TAK NIE NIE
Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za ostatnie 3 lata TAK NIE NIE
Deklaracja podatkowa za ostatnie 3 lata NIE  TAK TAK
Bieżąca deklaracja podatkowa  NIE TAK TAK

 

Opinie i zaświadczenia do gwarancji ubezpieczeniowej

 

Opinie i zaświadczenia Spółka akcyjna, spółka z o.o. Spółki cywilne Działalność gospodarcza
Decyzja o nadaniu numeru REGON TAK TAK TAK
Decyzja o nadaniu NIP TAK TAK TAK
Aktualne zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań publicznoprawnych z Urzędu Skarbowego TAK TAK TAK
Aktualne zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań publicznoprawnych z ZUS TAK TAK TAK
Opinie banków prowadzących rachunki bieżące TAK TAK TAK

 

Dokumenty rejestrowe do gwarancji ubezpieczeniowej

 

Opinie i zaświadczenia Spółka akcyjna, spółka z o.o. Spółki cywilne Działalność gospodarcza
Aktualny wyciąg KRS  TAK NIE NIE
Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej NIE NIE TAK
Umowa spółki, statut spółki TAK TAK NIE
Specjalistka z firmy Rydzowski Ubezpieczenia, która chętnie wyjaśni jakie dokumenty są potrzebne do gwarancji ubezpieczeniowej.

Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Wyślij do nas formularz!

Pozostałe dokumenty do gwarancji ubezpieczeniowej

 

Pozostałe dokumenty Spółka akcyjna, spółka z o.o. Spółki cywilne Działalność gospodarcza
Referencje od podmiotów na rzecz których podmiot wnioskujący wykonał pracę TAK TAK TAK
Kopie umów kredytów, umów pożyczek wraz z harmonogramem spłat TAK TAK TAK
Aktualne zestawienie struktury wiekowej należności przeterminowanych TAK NIE NIE

Gwarancje ubezpieczeniowe - wniosek pełny

W sytuacji, gdy gwarancja ubezpieczeniowa ma obejmować wysoką sumę gwarancyjną lub jeśli dotyczy zlecenia obarczonego bardzo wysokim ryzykiem - gwarant (Towarzystwo Ubezpieczeniowe) może wymagać od Ciebie złożenia pełnego wniosku. Poniżej dokładnie opisaliśmy, jakie dane powinny znaleźć się w dokumencie.

Informacje do wniosku pełnego

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa proces ubiegania się o gwarancję ubezpieczeniową?
Czym różni się gwarancja ubezpieczeniowa od gwarancji bankowej?
Czy przed podpisaniem umowy, gwarant będzie analizował sytuację finansową mojej firmy?
Czy gwarancje ubezpieczeniowe to jedyny produkt oferowany przez Rydzowski Ubezpieczenia?
Kontakt do firmy Rydzowski Ubezpieczenia.
Wyślij formularz
Wyślij wiadomość
Kontakt do firmy ubezpieczeniowej Rydzowski Ubezpieczenia.
Porozmawiaj ze specjalistą
Zadzwoń do nas
Ubezpieczenia w Brzesku.
Odwiedź nasze biuro
Przejdź do kontaktu