Konsultant

Nasi doradcy są w tej chwili do Twojej dyspozycji

Telefon
17 773 46 47

dzisiaj do 17:00

Ubezpieczenie OC i AC Stalowa WolaUbezpieczenie OC i AC Stalowa Wola

Ubezpieczenia OC i AC Stalowa Wola

Najtańsze ubezpieczenie OC i AC w Stalowej Woli

Liczba wypadków komunikacyjnych w województwie podkarpackim w 2017 roku wyniosła 1712, w tym w samej tylko stolicy województwa - Rzeszowie ta liczba liczyła 723. Na drugim miejscu natomiast, pod względem liczby wypadków, uplasowała się Stalowa Wola. Najczęściej do wypadków dochodzi z winy kierującego, który nie dostosowuje swojej prędkości do warunków na drodze lub nie ustępuje pierwszeństwa nadjeżdżającemu. Ubezpieczenie OC chroni nas przed konsekwencjami finansowymi spowodowania kolizji drogowej. Obowiązek zakupu polisy OC wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zakres ochrony wynikającej z OC

Wysokość składki jest zależna od ubezpieczyciela, ponieważ firmy ubezpieczeniowe mogą określać ceny OC samodzielnie na podstawie określonych, ogólnie przyjętych elementów wpływających na jego cenę. Niezależnie od ceny ubezpieczenia jego zakres jest identyczny i nie można go umownie ograniczyć. Jeżeli kierujący pojazdem spowoduje kolizję, roszczenia uczestników zdarzenia, wynikające z powstałej szkody nie obciążą jego, a ubezpieczyciela.

Gdy właściciel pojazdu jest pasażerem...

Jeżeli pasażer pojazdu, którego kierowca spowoduje kolizję poniesie szkodę, niewątpliwie należy się mu odszkodowanie z OC sprawcy. Zdarza się również, że pasażerem pojazdu, kierowanego przez sprawcę wypadku, jest właściciel lub współwłaściciel auta, który powierzył kierowanie samochodem małżonkowi lub znajomemu. Takie sprawy przez wiele lat wzbudzały wątpliwości, dzięki którym Towarzystwa Ubezpieczeniowe wyłączały z kręgu osób uprawnionych do wypłaty odszkodowania osoby najbliższe sprawy danej kolizji tj. dzieci, czy małżonka. Wynikało to z interpretacji dokonywanych na niekorzyść poszkodowanych i nieuznawaniu osób najbliższych za osoby trzecie, wobec których TU ponosi odpowiedzialność zgodnie z art. 822 § 1 kc.

Wątpliwości rozstrzygnął Sąd Najwyższy:

ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem każdemu pasażerowi, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu (uchwała SN z 7/02/2008, III CZP 115/07).

Przesądził on o uwzględnieniu w zakresie odpowiedzialności TU szkody wyrządzonej pasażerowi, będącemu właścicielem pojazdu.

Ubezpieczenie OC Stalowa Wola - jak wybrać najtańsze?

Jednakowy zakres ubezpieczenia OC skłania do poszukiwania jak najtańszej oferty. Na wysokość składki ma wpływ ryzyko ubezpieczeniowe posiadacza samochodu, ale także miejsce zamieszkania. Różnice cen między poszczególnymi miastami mogą być znaczące. Ubezpieczenie Komunikacyjne w Stalowej Woli może się więc bardzo różnić od ubezpieczenia w innych miastach również należących do województwa podkarpackiego.

W zakupie najtańszej i najkorzystniejszej oferty OC najlepiej pomoże agent ubezpieczeniowy. Brokerzy ubezpieczeniowi dysponują kalkulatorami OC, które pomagają dokonać wyceny OC w różnych firmach ubezpieczeniowych, z którymi współpracują, na podstawie określonych parametrów. Pozwala to na skalkulowanie ceny OC nawet kilkunastu TU, dosłownie w kilka minut. Agenci ubezpieczeniowi nie pobierają żadnych opłat od klienta, natomiast swoje wynagrodzenie otrzymują od firm ubezpieczeniowych.