Konsultant

Nasi doradcy są w tej chwili do Twojej dyspozycji

Telefon
17 773 46 47

dzisiaj do 17:00

Ubezpieczenia TarnobrzegUbezpieczenia Tarnobrzeg

Ubezpieczenia Tarnobrzeg

 

Najtańsze ubezpieczenia w Tarnobrzegu

 

  Tarnobrzeg jest miastem na prawach powiatu, położonym w północnej części województwa

podkarpackiego  na  granicy  z  województwem  świętokrzyskim.  Miasto  graniczy

z następującymi gminami z województwa podkarpackiego – Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba,

Baranów  Sandomierski  oraz  województwa  świętokrzyskiego  –  Sandomierz,  Samborzec,

Koprzywnica, Łoniów. Miasto Tarnobrzeg podzielone jest na 26 osiedli, z czego 16 z nich jest

jednostkami pomocniczymi.

 

 

 

Os. Dzików i os. Podłęże 

Położone  jest  w  zachodniej  części  miasta,  pomiędzy  Wisłą  i  drogą  wojewódzką  nr  723.

Najcenniejszą  częścią  osiedla  jest  Pałac  Tarnowskich  z  kompleksem  parkowo-ogrodowym

położony w południowej części osiedla. W północnej części w latach 90-tych XX w. rozpoczęto

budowę osiedla mieszkaniowego. Osiedle spełnia przede wszystkim funkcję sypialni miasta.  Parkingu przyblokowe, które były tworzone w latach w których nikt nie spodziewał się tak dużego wzrostu ilości samochodów obecnie są bardzo zatłoczone. Dla właściciela pojazdu kluczowe jest posiadanie ubezpieczenia OC, które uchroni go w przypadku błędu przy parkowaniu czy innego ubezpieczenia pozwalającego zniwelować straty wynikające utarty pojazdy lub wandalizumu.

Zabudowę stanowią głównie bloki wielorodzinne budowane w latach 90-tych, skoncentrowane

we  wschodniej  części  osiedla  przy  ul.  Gen.  Sikorskiego  oraz  budynki  mieszkalne

jednorodzinne.  Zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  charakteryzuje  się  niską

intensywnością zabudowy, koncentrującą się w części wschodniej osiedla, natomiast po stronie

zachodniej ma charakter bardziej rozproszony i poprzetykany terenami użytkowanymi rolniczo

lub zielonymi. Tereny zabudowy mieszkaniowej osiedla oddzielone są od pałacu rozległymi

terenami zielonymi. Pod koniec lat 90-tych wybudowano również kościół pw. Miłosierdzia

Bożego.  Pozostałe  tereny  stanowią  głównie  tereny  otwarte.  Uchwałą  nr  XVII/250/2011

z 27.10.2011 r. teren osiedla Dzików został podzielony na osiedle Dzików i osiedle Podłęże. 

Osiedle Podłęże, wydzielone w 2011 r. z osiedla Dzików, stanowi dawną wieś, obecnie ma

charakter mieszkalno-rolniczy (dominuje głównie sadownictwo). Zabudowa jest mało zwarta,

nieznacznie  skoncentrowana  wzdłuż  ulic.  W  przeważającej  większości  są  to  domy

jednorodzinne, których właściciele posiadają samochody służące jako środku komunikacyjne dla dojazdu do pracy czy innych punktów docelowych. Ważne jest żeby wszystkie te samochody miały aktualną polisę – ubezpieczenie OC

 

▪  Powierzchnia miasta  Tarnobrzeg wynosi ok. 85 km² (8 540 ha);

▪  Liczba mieszkańców Tarnobrzega ok. 47816 osób; 

▪  Średnia gęstość zaludnienia Tarnobrzega : ok. 560 mieszkańców/km².

▪  liczba mieszkańców Tarnobrzega ogółem: 46.7710 mieszkańców zameldowanych na

pobyt  stały  i  czasowy.  Stan  na  dzień  31.12.2018  r.,  w  tym  Kobiety:  24.623  tys.

Mężczyźni: 22.148 tys.

 

Główne drogi: 

▪  droga  krajowa  nr  9  (DK9)  z  Radomia  przez  Ostrowiec  Świętokrzyski  i  Tarnobrzeg

do Rzeszowa, 

▪  droga  wojewódzka  nr  723  (DW723)  łącząca  DK77  w  Sandomierzu  z  DW871

w Tarnobrzegu – o długości ok. 10,5 km, 

▪  droga  wojewódzka  nr  871  (DW871)  łącząca  Stalową  Wolę  przez  Grębów

z Tarnobrzegiem – o długości ok. 13,4 km,  ▪  droga wojewódzka nr 758 (DW758) łącząca DW757 w Iwaniskach przez Klimontów

z Tarnobrzegiem - o długości ok. 1 km, 

▪  droga wojewódzka nr 985 (DW985) łącząca Nagnajów przez Baranów Sandomierski

i Mielec z Dębicą – o długości ok. 100 m. 

 Tak rozbudowana sieć drogowa powoduje duży ruch samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych powodując różne zdarzenia drogowe.  Dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu OC naszego samochodu, nie musimy się martwić o wypłatę odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego.