Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Spokojna przyszłość

Ubezpieczenia na życie zapewniają bezpieczeństwo finansowe rodzinie oraz najbliższym. Mają charakter umów długoterminowych, zawieranych z reguły na okres od kilku do kilkudziesięciu lat. W przypadku zawarcia tego typu umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w zamian za regularnie wpłacane składki, gwarantuje wypłatę zainwestowanego kapitału w momencie wystąpienia określonego zdarzenia, które zostało objęte ubezpieczeniem.

 

Rodzaje ubezpieczeń na życie:

 

 • Życiowe - są gwarancją ochrony finansowej osób bliskich
 • Posagowe - ich podstawową rolą jest zabezpieczenie materialne bytu dzieci
 • Na Życie - związane z funduszem inwestycyjnym gwarantują Ubezpieczonemu możliwość korzystania w przyszłości ze zgromadzonego kapitału
 • Rentowe - na podstawie wpłacanych na rzecz Towarzystwa składek gwarantują Ubezpieczonemu określone, stałe środki do życia na przyszłość
 • Wypadkowe i chorobowe - stanowią dodatkowe zabezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wypłatę za przebytą chorobę
   

O czym warto pamiętać:

 • Ubezpieczenia na Życie zapewniają ochronę na wypadek utraty zdrowia lub życia, są gwarancją zysku, komfortu psychicznego oraz kapitału do dyspozycji
 • Wartość świadczeń jest gwarantowana i stanowi zabezpieczenie finansowe w różnych sytuacjach życiowych
 • Kapitał wpłacany i pomnażany wolny jest od zajść sądowych
 • Suma ubezpieczenia wypłacona z polisy nie jest włączana do masy spadkowej, co za tym idzie jest zwolniona z podatku dochodowego i spadkowego oraz wolna od roszczeń wierzycieli
 • Pieniądze z ubezpieczenia wypłacane są w bardzo krótkim czasie
 

Chcesz wiedzieć więcej?